dr inż. Paweł Śliwa

Stanowisko: asystent

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organiczne i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 503

   12 628 27 58

   Moje publikacje

   

Zespół badawczy KATALIZA OBLICZENIOWA (COMPUTATIONAL CATALYSIS)


Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.