Dr inż. Maria Kurańska

Stanowisko: Adiunkt

Samodzielna Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych (C-4)

C-4


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-4), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 611

   12-6282747

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kierunek: technologia chemiczna, Specjalność: technologia tworzyw sztucznych, 2010
drPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia chemiczna, 2014
Studia podyplomoweAkademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla, Ochrona i inżynieria środowiska, 2017


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr UDA-POIG.01.03.01-24-092/08-00 (Projekt badawczy),

  ,,Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”, wykonawca

  , realizowany w latach 2011/2012
 • Projekt badawczy nr NCBiR/ERA-NET-MATERA/05/2011 (Projekt badawczy),

  \'\'Bio-based polyurethane materials\", Głowny wykonawca

  , realizowany w latach 2012/2014
 • Projekt badawczy nr ZS.4115-32/11 (Projekt badawczy),

  \'\'Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów\", Kierownik projektu

  , realizowany w latach 2012/2014
 • Projekt badawczy nr ZS.4115-32/11 (Projekt badawczy),

  \'\'Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów\", Kierownik projektu

  , realizowany w latach 2012/2014
 • Projekt badawczy nr PBS1/B5/18/2012 (Projekt badawczy),

  „Eko-pianki poliuretanowe otrzymywane z udziałem surowców pochodzenia naturalnego”, Główny wykonawca

  , realizowany w latach 2012/2015
 • Projekt badawczy nr C4/317/DS-M/2013 (Projekt badawczy),

  „Wyznaczenie wpływu różnej ilości grafitu ekspandowanego na właściwości sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych”, Kierownik projektu

  , realizowany w latach 2013/2013
 • Projekt badawczy nr PIRSES-GA-2012-318996 (Projekt badawczy),

  ”Bio-based polyurethane composites with natural fillers”, Główny wykonawca

  , realizowany w latach 2013/2016
 • Projekt badawczy nr C-4/420/2015/DS-M (Projekt badawczy),

  \"Wpływ celulozy na proces spieniania oraz właściwości sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych z udziałem polioli z oleju rzepakowego\", Kierwonik projektu

  , realizowany w latach 2015/2015

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Ochrona środowiska w technologii chemicznej (Wykłady)
 • Podstawy technologii tworzyw sztucznych (Seminaria)
 • Technologia materiałów wiążących (Wykłady)
 • Technologia polimerów (Laboratoria)
 • Technologia tworzyw polikondensacyjnych (Laboratoria)
 • Technologia tworzyw sztucznych (Laboratoria)
 • Technologie polimerowe w budownictwie (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Łotwa, Latvian State Institute of Wood Chemistry, Staż naukowy, 03.2013 - 05.2013
 • Argentyna, University Nacional de Mar del Plata, Staż naukowy, 11.2015 - 12.2015
 • Łotwa, Latvian State Institute of Wood Chemistry, Staż naukowy, 12.2011 - 02.2012

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów, Polska, 2010
 • Nagroda za najlepszy poster na konferencji międzynarodowej 3rd Workshop Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry, Łotwa, 2012
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów, Polska, 2012
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów, Polska, 2013
 • II miejsce na konferencji międzynarodowej 2nd International Conference on Bio-based Polymers and Composites za najlepszy poster, Węgry, 2014
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe, Polska, 2014
 • Nagroda Naukowa Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora, Polska, 2015
 • Nagroda Naukowa Rektora Politechniki Krakowskiej zespołowa za osiągnięcia naukowe, Polska, 2016
 • Nagroda II Stopnia Imienia Profesora Zbigniewa Engela za liczne osiągnięcia naukowe, w szczególności za rozprawę doktorską, Polska, 2017

Polecane strony internetowe:

ResearchGate