mgr inż. Paulina Zając

Stanowisko: Samodzielny Referent Techniczny

Samodzielna Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych (C-4)

Katedra Chemii i Technologii Polimerów


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-4), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 517b

   3012

   

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Członek Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej

Przebieg pracy naukowej:

inżynierPolitechnika Krakowska, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2014
magister inżynierPolitechnika Krakowska, Technologia Polimerów, 2015


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Fizykochemia materiałów polimerowych stosowanych w budownictwie (Laboratoria)
  • Fizykochemia Nanomateriałów (Laboratoria)
  • Fizykochemia Polimerów II (Laboratoria)