mgr inż. Wioletta Florkiewicz

Stanowisko:

Doktoranci C-1


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 432b

   


Przebieg pracy naukowej:

InżynierPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Proekologiczne technologie nieorganiczne, 2013
MagisterWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Nowe materiały i technologie, 2015