dr hab. inż., prof. nadzw. PK Izabela Czekaj

Stanowisko: profesor nadzwyczajny PK

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 631

   +48 (12) 628 21 11

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, inżynieria chemiczna, 1999
drInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, kataliza, chemia teoretyczna, 2004
dr hab.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, nauki techniczne, technologia organiczna, kataliza, 2015Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:  Katalityczna konwersja ligliny i celulozy: badania eksperymentalne i teoretyczne. Hydrotermalna gazyfikacja biomasy. Selektywna konwersja biomasy. Synteza, właściwości fizykochemiczne i modelowanie teoretyczne układów katalitycznych (tlenki metali przejściowych, zeolity, ciecze jonowe). Modelowanie układów katalitycznych w skali atomowej oraz modelowanie mechanizmów reakcji. Metody spektroskopowe - badania eksperymentalne oraz teoretyczne modelowanie widm spektroskopowych.


Publikacje (starsze): • M. Moser, I. CzekajN. Lopez, J. Perez-Ramirez, The virtue of defects: stable bromine production via catalytic oxidation of hydrogen bromide on titanium oxide, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 1–6.  

 • I. Czekaj, S. Pin, J. Wambach, DFT Modelling of Ru Nanoparticles Supported on Graphene and Graphite Surface: A Study of the B5 Active Sites LocalisationJ. Phys. Chem. C. 2013, 117, 26588-26597.

 • I. Czekaj, K. Kacprzak, I. Mantzaras, CH4 combustion cycles at Pd/Al2O3 support – important role of support and oxygen access, Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 11368-11374.

 • I.Czekaj, K. Kacprzak, I. Mantzaras, Methane catalytic combustion at differently oxidized Pd9/gamma-Al2O3,  poster award, CHIMIA 2013, 67, 271-274.

 • I.Czekaj, S. Brandenberger, O. Kröcher, Theoretical studies on the stabilization of iron complexes in the ZSM-5 frame, Microporous  Mesoporous Materials 2013, 169, 97-102.

 • Andreas M. Bernhard, Izabela Czekaj, Martin Elsener, Oliver Kröcher, Adsorption and catalytic thermolysis of gaseous urea on anatase TiO2, studied by HPLC analysis, DRIFT spectroscopy and DFT calculations, Applied Catalysis B: Environmental 2013, 134-135, 316-323.

 • K. Kacprzak, I. Czekaj, I. Mantzaras, Oxidation of Pd9 cluster supported on γ-Al2O3Phys. Chem. Chem. Phys., 2012, 14 (29), 10243 – 10247.

 • Daniel Weingarth, Izabela Czekaj, Zhaofu Fei, Annette Foelske, Paul Dyson, Alexander Wokaun, and Rűdiger Kötz, \\\\\\\"Electrochemical stability of imidazolium based ionic liquids containing cyano groups in the anion: A cyclic voltammetry, XPS and DFT study\\\\\\\", The Electrochemical Society Journals 2012, 159, H611-H615.

 • M. Bruska, I. Czekaj*, B. Delley, I. Mantzaras, A. Wokaun,  Electronic structure and Oxygen vacancies in PdO - validation of DFT models,  Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 15947-15954 (2011) .

 • B.  D. Patterson, J. Sa, A. Ichasanow, Ch. Hauri, C. Ruchert, Izabela Czekaj, R. Gehrig, H. C. Sigg, J. A. van Bokhoven, B.Pedrini and R. Abela, Can Energetic Terahertz Pulses Initiate Surface Catalytic Reactions on the Picosecond Time Scale?, Chimia, Volume 65, Number 5, May 2011 , pp. 323-325(3).   

 • Andreas M. Bernhard, Izabela Czekaj, Martin Elsener, Oliver Kröcher, Evaporation of urea at atmospheric pressure, Journal of Physical Chemistry A 115 (2011) 2581-2589.  

 • Chylarecka, D.; Kim, T.; Tarafder, K.; Mueller, K.; Goedel, K.; Czekaj, Izabela; Waeckerlin, Ch.; Cinchetti, M.; Ali, Md; Piamonteze, C.; Schmitt, F.; Wuestenburg, J.-P.; Ziegler, Ch.; Nolting, F.; Aeschlimann, M.; Oppeneer, P.; Ballav, N.; Jung, T., Indirect Magnetic Coupling of Manga-nese-Porphyrin to Ferromagnetic Cobalt Substrate, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 1295–1301.

 • I. Czekaj, R. Struis, J. Wambach, Sulphur poisoning of Ni catalysts used in the SNG production from biomass: computational studies, Catal. Today 176 (2011) 429-432.

 • I. Czekaj, J. Wambach, O. Kröcher, Modeling of catalysts surfaces using DFT cluster calculations, Review, Int. J. Mol. Sci. 2009, 10(10), 4310-4329.

 • Jakob Frommer, Maarten Nachtegaal, Izabela Czekaj, Ruben Kretzschmar, The Cr X-ray absorption near K-edge structure of poorly crystalline Fe(III)-Cr(III)-Oxyhydroxides, American Mineralogist May-June; v. 93; no. 5-6; (2010) p. 800-805.

 • Jakob Frommer, Maarten Nachtegaal, Izabela Czekaj, Tsu-Chien Weng, Ruben Kretzschmar, X-ray absorption and emission spectroscopy of CrIII (hydr)oxides: Analysis of the K pre-edge region, J. Phys. Chem. A 113 (2009) 12171–12178.

 • R. Struis, T. Schildhauer, I. Czekaj, M. Janousch, Ch. Ludwig, S. Biollaz, Combined TPO-XPS-XANES study on of sulphur poisoning of  Ni catalyst in the SNG production from biomass, Appl. Catal. A 362 (2009) 121-128.

 • I. Czekaj, O. Kröcher, Decomposition of urea in the SCR process: Combination of DFT calculations and experimental results on the catalytic hydrolysis of isocyanic acid (HNCO) on TiO2 and Al2O3, Topics in Catalysis 52 (2009) 1740-1745.  

 • J. .S. Hummelshoj, D. Landis, …, I. Czekaj, …et al., J.K. Norskov and T. Vegge, DFT-based screening of novel alkali-transition metal  borohydrides- a computational materials design project, J. Chem. Phys 131 (2009) 014101/1-9.

 • F. Loviat, I. Czekaj, J. Wambach, A. Wokaun, Nickel deposition on γ-Al2O3 model catalysts: An experimental and theoretical investigation, Surf. Sci. 603 (2009) 2210-2217.

 • Czekaj, F. Loviat, J. Wambach, A. Wokaun, Nickel deposition on γ-Al2O3: modelling of metal particles behaviour at the support, Chimia Volume 4/09 (2009) 193-196.

 • R. Gadiou, A. Didion, R. I. Gearba, D. A. Ivanov, I. Czekaj, R. Kötz, C. Vix-Guterl, Synthesis and properties of new nitrogen-doped nanostructured carbon materials obtained by templating of mesoporous silicas with aminosugars,  Journal of Physics and Chemistry of Solids, 69 (2008) 1808-1814.

 • D. Nicosia, I. Czekaj, O. Kröcher, Chemical deactivation of V2O5/WO3-TiO2 SCR catalysts by additives and impurities from fuels, lubrication oils, and urea solution - II. Characterization Study of the Effect of Alkali and Alkaline Earth Metals, Appl. Catal. B: Environmental 77 (2008) 228-236.

 • I. Czekaj, O. Kröcher, G. Piazzesi, DFT Calculations, DRIFT Spectroscopy and Kinetic Studies on the Hydrolysis of Isocyanic Acid on the TiO2-Anatase (101) Surface, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 280 (2008) 68-80.

 • I. Czekaj, F. Loviat, F. Raimondi, J. Wambach, S. Biollaz, A. Wokaun, Characterization of surface processes at Ni-based catalyst during the methanation of synthesis gas: X-ray photoelectron spectroscopy (XPS),Appl. Catalysis A: General 329 (2007) 68-78.

 • I. Czekaj, G. Piazzesi, O. Kröcher, A. Wokaun, DFT Modeling of the Hydrolysis of Isocyanic Acid over the TiO2 Anatase (101) Surface: Adsorption of HNCO species, Surf. Sci., 600 (2006) 5158-5167.Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr UMO-2015/19/P/ST4/02482 (Polonez-1),

  Nano-design of zeolite-based catalysts for selective conversion of biomass into chemicals

  , realizowany w latach 2016/2018

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Catalytic processes (Wykłady)
 • Electrocatalysis (Seminaria)
 • Elektrokataliza (Seminaria)
 • Experimental methods in catalysis and surface characterization (Wykłady)
 • Hydrogen Production Technologies (Seminaria)
 • Molecular modeling in catalysis and chemical technology (Wykłady)
 • Molecular modeling in catalysis and chemical technology (Laboratoria)
 • Polish and European legislation in environmental protection (Wykłady)
 • Projekt Technologiczno-Procesowy (Projekty)
 • Raw materials and processes of organic chemistry (Wykłady)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Projekty)
 • Technologia mocznika i jego pochodnych (Seminaria)
 • Technologia Organiczna (Laboratoria)
 • Technologia wybranych azotowych zwiazków organicznych (Seminaria)
 • Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Szwajcaria, Paul Scherrer Institute, pracownik naukowo-dydaktyczny, 02.2005-07.2013
 • Szwajcaria, ETH Zürich, pracownik naukowo-dydaktyczny, 07.2013-07.2014

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda dla Młodej Chemiczki od Szwajcarskiej Fundacji Naukowej (SNF) , Zurich, Szwajcaria, 2008
 • Nagroda Szwajcarskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszy poster , Zurich, Szwajcaria, 2008
 • Nagroda Dyrektora Departamentu Energii Instytutu Paula Scherrera za szczególne osiągnięcia naukowe w udoskonaleniu katalizatora przemysłowego, Villigen, Szwajcaria, 2010
 • Nagroda Dyrektora Departamentu Energii Instytutu Paula Scherrera za szczególne osiągnięcia naukowe w udoskonaleniu katalizatora przemysłowego, Villigen, Szwajcaria, 2011
 • Nagroda Szwajcarskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszy poster, Zurich, Szwajcaria, 2012

Hobby:

fotografia, kucharstwo, ogrodnictwo, motoryzacja

Polecane strony internetowe:

Paul Scherrer Institute
Project Polonez-1