Tomasz Świergosz

Stanowisko:

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Zakład Chemii Analitycznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 316

   (12) 628 27 65

   Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.