dr inż. Wiktor Kasprzyk

Stanowisko: Wykładowca

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 2

   2793

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Technologia Żywności, 2009
drPolitechnika Krakowska, Chemia, 2016

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Galica Mateusz, Kasprzyk Wiktor, Bednarz Szczepan, Bogdał Dariusz, Microwave-assisted oxidation of alcohols by hydrogen peroxide catalysed by tetrabutylammonium decatungstate, Chemical Papers, ISSN:0366-6352 (2013)
 2. Kasprzyk Wiktor, Bednarz Szczepan, Bogdał Dariusz, Luminescence phenomena of biodegradable photoluminescent poly(diol citrates), Chemical Communications, ISSN:1359-7345 (2013)
 3. Kasprzyk Wiktor, Galica Mateusz, Bednarz Szczepan, Bogdał Dariusz, Microwave-assisted oxidation of alcohols using zinc polyoxometalate, Synlett, ISSN:0936-5214 (2014)
 4. Kasprzyk Wiktor, Krzywda Piotr, Bednarz Szczepan, Bogdał Dariusz, Fluorescent citric acid-modified silicone materials, RSC Advances, ISSN:2046-2069 (2015)
 5. Kasprzyk Wiktor, Bednarz Szczepan, Żmudzki Paweł, Galica Mateusz, Bogdał Dariusz, Novel efficient fluorophores synthesized from citric acid, RSC Advances, ISSN:2046-2069 (2015)
 6. Żaba Adam, Sovinska Svitlana, Kasprzyk Wiktor, Bogdał Dariusz, Matras-Postołek Katarzyna, Zinc sulphide (ZnS) nanparticles for advanced application, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2016)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr N N507 0936 33 (Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego),

  Zastosowanie cyklodekstryn d, realizowany w latach 2007/2009

 • Projekt badawczy nr c-4/595/bw/2010 (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji),

  Synteza polimerów w warunkac, realizowany w latach 2010/2010

 • Projekt badawczy nr UMO-2011/01/N/ST5/05591 (NCN Preludium),

  Synteza elastomerów poliestr, realizowany w latach 2012/2014

 • Projekt badawczy nr LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014 (Lider NCBiR),

  Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne dla optoelektroniki drukowanej 2D i 3D

  , realizowany w latach 2015/2018
 • Projekt badawczy nr (),

  Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry

  , realizowany w latach 2017/0000

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Biopolimery w Medycynie i Farmacji (Laboratoria)
 • Chemia Fizyczna (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Portugalia, The National Laboratory of Energy and Geology, Szkoła letnia, 14-18.07.2014
 • USA, Northwestern University, Staż naukowy, 2-5.2014
 • Estonia, Tallin University of Technology, Szkoła zimowa, 23-27.02.2012
 • Australia, University of South Australia, Staż naukowy, 7-10.2013
 • Polska, Politechnika Krakowska, Szkoła letnia, 9-12.09.2015