mgr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk

Stanowisko:

Doktoranci C-1


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 517A

   628 27 23

   


Przebieg pracy naukowej:

InżynierPolitechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Polimerów, 2015
MagisterPolitechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Polimerów, 2016