mgr inż. Paulina Radzik

Stanowisko:

Samodzielna Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych (C-4)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-4), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 517a

   


Przebieg pracy naukowej:

InżynierPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Polimerów, 2015
MagisterPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Polimerów, 2016