mgr inż. Agnieszka Kumorkiewicz

Stanowisko:

Doktoranci C-1

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 331

    (12) 628 30 75

   


Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Biotechnologia Przemysłowa i Środowiskowa, 2015
mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Analityka Przemysłowa i Środowiskowa, 2016Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):


1. Wendel Monika, Kumorkiewicz Agnieszka, Wybraniec Sławomir, Ziółek Marcin, Burdziński Gotard, Impact of S1→S0 internal conversion in betalain-based dye sensitized solar cells, Dyes and Pigments, ISSN:0143-7208 (2017)


2. Kumorkiewicz Agnieszka, Wybraniec Sławomir, Thermal Degradation of Major Gomphrenin Pigments in the Fruit Juice of Basella Alba L. (Malabar Spinach), Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN:0021-8561 (2017)


3. Spórna-Kucab Aneta, Milo Angelika, Kumorkiewicz Agnieszka, Wybraniec Sławomir, Studies on polar high-speed counter-current chromatographic systems in separation of amaranthine-types betacyanins from Celosia species, Journal of Chromatography B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, ISSN:1570-0232 (2018)


4. Lystvan Kateryna, Kumorkiewicz Agnieszka, Szneler Edward, Wybraniec Sławomir, Study on Betalains in Celosia cristata Linn. Callus Culture and Identification of New Malonylated Amaranthins, Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN:0021-8561 (2018)


5. Kumorkiewicz Agnieszka, Szneler Edward, Wybraniec Sławomir, Conjugation of Oxidized Betanidin and Gomphrenin Pigments from Basella alba L. Fruits with Glutathione, Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN:0021-8561 (2018)


6. Spórna-Kucab Aneta, Kumorkiewicz Agnieszka, Szmyr Natalia, Szneler Edward, Wybraniec Sławomir, Separation of betacyanins from flowers of Amaranthus cruentus L. in a polar solvent system by high speed counter-current chromatography, Journal of Separation Science, ISSN: 1615-9306 (2019)


7. Kumorkiewicz Agnieszka, Szmyr Natalia, Popenda Łukasz, Pietrzkowski Zbigniew, Wybraniec Sławomir, Alternative mechanisms of betacyanin oxidation by complexation 
and radical generation, Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN:0021-8561 (2019)Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr UMO-2014/13/B/ST4/04854 (OPUS),

  Badania mechanizmu utleniania pigmentów betacyjanin

  , realizowany w latach 0000/0000
 • Projekt badawczy nr UMO-2017/27/B/NZ9/02831 (OPUS14),

  Badania aktywności i stabilności barwników gomfreninowych z ekstraktów Basella alba L.

  , realizowany w latach 2018/2020

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia analityczna II (Analiza instrumentalna) (Laboratoria)
 • Fundamentals of analytical chemistry (Seminaria)
 • Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa (Laboratoria)
 • Wybrane działy chemii analitycznej (Laboratoria)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda Rektora PK w kategorii najmłodszy pierwszy autor publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w części A, aktualnego wykazu MNiSW, 2018