mgr inż. Natalia Sobuś

Stanowisko:

Doktoranci C-2


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 636A

   


Przebieg pracy naukowej:

inżynierPolitechnika Krakowska, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2014
magisterAkademia Górniczo-Hutnicza, Inżynieria Biomateriałów, 2015