mgr inż. Karolina Anna Kula

Stanowisko: Doktorant

Doktoranci C-2

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2), Zakład Chemii Organicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 520, 521, 533

   2714

   

Konsultacje: czwartek 8.00-9.30

Przebieg pracy naukowej:

TechnikZespół Szkół Chemicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Krakowie, Analityka, 2011
InżynierPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2015
MagisterPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2016


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
  • Projekt badawczy nr 2012/05/B/ST5/00362 (NCN) (Projekt badawczy),

    Projektowanie oraz synteza katalizatorów o właściwościach specjalnych, w tym chiralnych, rozpuszczalnych w wodzie i immobilizowanych w/na perfluorowanych i stałych nośnikach. Zastosowanie w syntezach w prowadzonych w przyjaznych środowisku warunkach., realizowany w latach 2012/2015

  • Projekt badawczy nr 440442 (Projekt Synthos S.A) (Projekt badawczy),

    Wykonanie oznaczenia równowag ciecz-ciecz oraz ciecz-para układów dwu- oraz trójskładnikowych, zawierających łatwo hydrolizujące związki krzemoorganiczne.

    , realizowany w latach 2016/2017

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
  • Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Staż naukowy, 01.07.2013-31.07.2013
  • Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Staż naukowy, 01.07.2014-31.07.2014

Hobby:

Turystyka górska, Biegi długodystansowe, Wolontariat sportowy, Muzyka filmowa, Gry planszowe.

Polecane strony internetowe:

ResearchGate