dr hab. inż. Katarzynaa Gorazda

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 428a

   126282796

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Technologia Chemiczna Nieorganiczna, 2000
drPolitechnika Krakowska, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2004
dr hab.Politechnika Krakowska, Nauki techniczne, Technologia Chemiczna, 2019


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
  • Projekt badawczy nr PBS1/A1/3/2012 (Program Badań Stosowanych ),

     „Proekologiczna technologia utylizacji spopielonych osadów ściekowych jako źródło nawozów
    rolniczych i dodatków do materiałów budowlanych”.

    , realizowany w latach 2012/2015