mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska

Stanowisko:

Doktoranci C-5

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 29, 52

   12 628 27 76

   


Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska, 2015
mgrPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska, 2016


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr UMO-2016/23/N/ST8/01273 (),

  Synteza i badanie właściwości nowych termoplastycznych pochodnych chitozanu o kontrolowanej biodegradowalności. 

  , realizowany w latach 2017/2019
 • Projekt badawczy nr MNSiW/2017/DIR/73/II+ (),

  Ocena przydatności biodegradowalnych ferrimagnetycznych nanokompozytów chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 jako podłoży do hodowli komórek

  , realizowany w latach 2017/2018
 • Projekt badawczy nr UMO-2017/25/N/ST8/02952 (),

  Otrzymywanie i badanie właściwości antyoksydacyjnych hydrożeli chitozanowych dotowanych węglowymi kropkami kwantowymi do zastosowań w terapii komórkowej

  , realizowany w latach 2018/2020
 • Projekt badawczy nr UMO-2017/26/D/ST8/00979 (),

  Synteza i badanie właściwości bioaktywnych nanokompozytów chitozanowych o właściwościach półprzewodzących przetwarzanych technologią druku 3D 

  , realizowany w latach 2018/2021
 • Projekt badawczy nr C-5/491/2018/DS-M (),

  Badanie właściwości biologicznych aerożeli otrzymanych  chitozanu pochodzenia nieodzwierzęcego

  , realizowany w latach 2018/2018
 • Projekt badawczy nr LIDER/42/0149/L-9/17/NCBR/2018 (B+R),

  Osteochit3D - personalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii

  , realizowany w latach 2019/2021
 • Projekt badawczy nr LIDER/21/0120/L-10/18/NCBR/2019 (B+R),

  BioHemPro - personalizowane bifunkcyjne matryce hybrydowe o indukowanych właściwościach bioaktywnych jako innowacyjne systemy hemostatyczne

  , realizowany w latach 2020/2022

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Bioprocesy w ochronie środowiska (Seminaria)
 • Bioprocesy w ochronie środowiska (Projekty)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Instytut Nafty i Gazu, staż naukowy, 3 miesiące
 • Polska, Sodaconsult, staż naukowy, 3 miesiące
 • Czechy, Technical University of Ostrava, staż naukowy, 3 miesiące
 • Czechy, Technical University of Ostrava, Erasmus +, 5 miesięcy

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso, Kraków, Polska, 2015
 • Złoty medal na Brussels Innova 2016, Bruksela, Belgia, 2016
 • nagroda Fundacji Wspierania Młodych Talentów za osiągnięcia naukowe, Kraków, Polska, 2016
 • 1 miejsce w konkursie ogólnopolskim Młody Wynalazca 2016, Katowice, Polska, 2016
 • II nagroda Fundacji Wspierania Młodych Talentów 2016, Kraków, Polska, 2016
 • 1 miejsce na USSKN - sekcja międzynarodowa, Kraków, Polska, 2016
 • Nagroda specjalna na iENA 2017, Norymberga, Niemcy, 2017
 • Złoty medal na iENA 2017, Norymberga, Niemcy, 2017
 • Srebrny medal na IWIS 2017, Warszawa, Polska, 2017
 • Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Warszawa, Polska, 2019
 • Polska Nagroda Innowacyjnego Rozwoju 2019, kat. Naukowiec Przyszłości, Warszawa, Polska, 2019
 • Główna Nagroda w konkursie Student Wynalazca IX edycja, Warszawa, Polska, 2019
 • Nagroda Specjalna w konkursie Innowacja jest Kobietą, Warszawa, Polska, 2019
 • Główna Nagroda w Konkursie StRuNa 2019 kat. Science, Warszawa, Polska, 2019
 • Lider Innowacji, Katowice, Polska, 2020

Hobby:

medycyna, inżynieria genetyczna, medycyna regeneracyjna, teranostyka, biologia

Polecane strony internetowe:

http://ekspertki.org/ekspertki/julia-radwan-praglowska/