mgr inż. Łukasz Janus

Stanowisko:

Doktoranci C-5


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 29

   


Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska, 2015
mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska, 2016Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Synteza w polu promieniowania mikrofalowego, zastosowanie substancji pochodzenia naturalnego (w tym odpadów) jako surowców chemicznych, modyfikacja chemiczna polimerów pochodzenia naturalnego, biodegradacja, elektroanaliza (ISE, CV, DPV, polarografia, ASV, CSV, AdSV, elektrody modyfikowane powierzchniowo), elektrosynteza, ozonoliza, hydrometalurgia, odzysk i recykling metali szlachetnych, metody rozdziału (wymiana jonowa, rektyfikacja, krystalizacja frakcjonowana, destylacja z przegrzaną parą wodną, destylacja ekstakcyjna), chemia analityczna, metody instrumentalne analizy chemicznej. Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
  • Polska, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachowania, staż, Zakład Analityczny, 27.06.2013 - 30.09.2013
  • Polska, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachowania, staż, Zakład Analityczny, 30.06.2014 - 30.09.2014

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
  • 1 miejsce w konkursie ogólnopolskim Młody Wynalazca 2016, Katowice, Polska, 2016