Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Stanowisko: asystent naukowo-dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 508

   12 628 27 98

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2009
drPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna, 2015
-Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biomateriały - materiały dla medycyny (studia podyplomowe), 2016

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Patenty/zgłoszenia patentowe:
  1. Sobczak-Kupiec A., Malina D., Tyliszczak B., Bialik-Wąs K., Wzorek Z., Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej na bazie polimerów naturalnych zawierającego hydroksyapatyt, (2014)
  2. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Tyliszczak Bożena, Pluta Klaudia, Bialik-Wąs Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
  3. Tyliszczak B., Sobczak-Kupiec A., Bialik-Wąs K., Malina D., Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
  4. Sobczak-Kupiec A., Malina D., Pluta K., Bialik-Wąs Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
  5. Sobczak-Kupiec A., Malina D., Tyliszczak B., Pluta K., Bialik-Wąs Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
  6. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Malina Dagmara, Bialik-Wąs Katarzyna, Gaca Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2017)
  7. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Malina Dagmara, Bialik-Wąs Katarzyna, Gaca Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2017)