Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Stanowisko: asystent naukowo-dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 508

   12 628 27 98

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2009
drPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna, 2015
-Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biomateriały - materiały dla medycyny (studia podyplomowe), 2016