Dr inż. Joanna Żelazny

Stanowisko:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5)Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.