dr inż. Estera Michnowska

Stanowisko: specjalista

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 410

   27-10

   Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.