mgr inż. Anna Karolina Drabczyk

Stanowisko: Starszy Referent Techniczny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Zakład Chemii Organicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 534; 537.

   6282790

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

InżynierPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Orgaicznej , Lekka Technologia Organiczna, 2015
magisterPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Orgaicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2016


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015 (NCBiR LIDER),

  Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na Ośrodkowy Układ Nerwowy (OUN).
  LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015.

  , realizowany w latach 2016/2019
 • Projekt badawczy nr Nowa metoda otrzymywania leku przeciwdepresujnego - Trazodonu (TRL+),

  Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

  , realizowany w latach 2017/2018

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • NAGRODA SPECJALNA Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w V Międzynarodowym Konkursie Chemicznym organizowanym wspólnie przez IFIA i SPWiR \"Developing a new method for obtaining long chain arylpiperazine (LCAPs) under microwave irradiation\" , Warszawa, Polska, 2016
 • SILVER MEDAL IWIS2016, \"A new method for the synthesis of long-chain arylpiperazines (LCAPs) under microwave irradiation\" , Warszawa, Polska, 2016
 • GOLD MEDAL ARCA 2017 15th International Innovation Exhibition, \"Method of obtaining Trazodone\", Zagrzeb, Chorwacja, 2017
 • BRONZE AWARD KIWIE2017 Korea International Women\'s Invention Exposition 2017, \"Method of obtaining Aripiprazole\", Seul, Korea Południowa, 2017
 • SILVER MEDAL IWIS2017, \"Method of obtaining Trazodone\" , Warszawa, Polska, 2017
 • HONORABLE MENTION for \"Method of obtaining Trazodone\" Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest, INST2017, Tajpej, Tajwan, 2017
 • SPECIAL AWARD INNOVATORENPREIS Forschungsinstitut fur Erfinderforderung, Innovationen und Netzwerkmanagment, International trade fair for \"Ideas – Inventions – New Products\" IENA2017, \"Method of obtaining Trazodone\" , Norymberga, Niemcy, 2017
 • GOLD MEDAL IWIS2018, \"A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole\" , Warszawa, Polska, 2018
 • WYRÓŻNIENIE Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w VII Światowym Konkursie Chemicznym IFIA i SPWiR, \"A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole\" , Warszawa, Polska, 2018

Polecane strony internetowe:

Projekt LIDER
Projekt TRL+