mgr inż. Przemysław Zaręba

Stanowisko:

Doktoranci C-2


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 534, 511

   6282790

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka technologia organiczna, 2017


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015 (LIDER VI NCBR), (),

  Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na receptory ośrodkowego układu nerwowego (oun)

  , realizowany w latach 2016/2019
 • Projekt badawczy nr Nowa metoda otrzymywania leku przeciwdepresujnego - Trazodonu (TRL+),

  Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

  , realizowany w latach 2017/2018

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • GOLD MEDAL ARCA 2017 15th International Innovation Exhibition, \"Method of obtaining Trazodone\", Zagrzeb, Chorwacja, 2017
 • SILVER MEDAL IWIS2017, \"Method of obtaining Trazodone\", Warszawa, Polska, 2017
 • PECIAL AWARD INNOVATORENPREIS Forschungsinstitut fur Erfinderforderung, Innovationen und Netzwerkmanagment, International trade fair for \"Ideas – Inventions – New Products\" IENA2017, \"Method of obtaining Trazodone\" , Norymberga, Niemcy, 2017
 • GOLD MEDAL IWIS2018, \"A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole\", Warszawa, Polska, 2018
 • WYRÓŻNIENIE Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w VII Światowym Konkursie Chemicznym IFIA i SPWiR, \"A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole\", Warszawa, Polska, 2018

Polecane strony internetowe:

Projekt LIDER
Projekt TRL+