mgr inż. Paweł Fiedor

Stanowisko: Doktorant

Doktoranci C-5

C-5


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 232

   


Przebieg pracy naukowej:

InżynierPolitechnika Krakowska, Technologie Nanomateriałowe, 2012
Magister InżynierPolitechnika Krakowska, Technologie Środowiskowe i Gospodarka Odpadami, 2015


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr POWROTY/2016-1/4 (Fundacja Nauki Polskiej),

  Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry

  , realizowany w latach 2017/2019
 • Projekt badawczy nr (Współpraca z przemysłem),

  Badania kompozycji fotoutwardzalnych przeznaczonych do druku 3D - Generacja Synthos

  , realizowany w latach 2019/0000
 • Projekt badawczy nr (Współpraca międzynarodowa),

  Stypendium rządu francuskiego na relalizację międzynarodowych badań w temacie \"Studies on photopolymers dedicated for 3D printing\"

  , realizowany w latach 2019/0000

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia Fizyczna (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Poslka, Uniwersytet Jagielloński, staż, 06.2019-09.2019
 • Polska, Photo HiTech, staż, 09.2017-01.2018