mgr inż. Patryk Ostaszewski

Stanowisko:

Doktoranci C-1


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-1)Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.