mgr inż. Alina Sala

Stanowisko:

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 529

   Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.