dr inż. Katarzyna Fela

Stanowisko:

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Zakład Chemii Organicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 511

   27-59

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

dr inż.Politechnika Krakowska, technologia chemiczna, 2001