mgr inż. Izabela Kurzydym

Stanowisko:

Doktoranci C-2


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 631

   


Przebieg pracy naukowej:

Inż.Politechnika Krakowska, Kataliza w technologii organicznej i procesach rafineryjnych, 2017
Mgr inż.Politechnika Krakowska, Technologie środowiska i gospodarka odpadami, 2018


Hobby:

Klasyka kina, literatura fantastyczna, kryminały, gry planszowe