mgr inż. Michał Dymek

Stanowisko: Doktorant

Doktoranci C-2

Instytut Chemii i Technologii Organicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 608

   


Przebieg pracy naukowej:

Magister inżynierPolitechnika Krakowska, Lekka technologia organiczna, 2018