dr inż. Artur Jaroń

Stanowisko: Adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 412

   126282717

   

Konsultacje:
 • Poniedziałek 13:45-14:30

 • Piątek 10:00-10:45


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.AGH Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, inżynieria materiałowa, 2001
doktorPolitechnika Krakowska, dr nauk technicznych - inżynieria materiałowa, 2007

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Homa Marta,Żurek Zbigniew,Stawiarski Adam,Żurek Joanna,Jaroń Artur,Gil Aleksander, Morfologia zgorzelin Al2O3 tworzących się w wysokich temperaturach na stopach FeCrAl, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN: (2003)
 2. Jaroń Artur,Żurek Zbigniew, Otrzymywanie elektrody żelaznej na drodze utleniania i redukcji proszku żelaza z dodatkiem węgla, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN: (2005)
 3. Zbigniew Żurek,Artur Jaroń, Wytwarzanie porowatych spieków żelaza w procesie utleniania i redukcji cienkich warstw proszku żelaza, Inżynieria Materiałowa, ISSN: (2005)
 4. Jaroń A.,Żurek Z.,Batys P., Impact of iron powder pressing temperature on high-temperature corrosion of the obtained sinters, Archives of Foundry Engineering, ISSN: (2010)
 5. Jaroń A.,Żurek Z., New porous Fe64/Ni36 and Ni70/Cu30 electrodes for hydrogen evolution - Production and properties, Solid State Ionics, ISSN: (2010)
 6. Zbigniew Żurek,Adam Stawiarski,Artur Jaroń, Kinetyka utleniania stali Crofer 22APU w mieszaninie powietrza zawierającego zmienną ilość SO2, Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection, ISSN: (2011)
 7. Zbigniew Żurek,Artur Jaroń,Jerzy Morgiel,Marta Homa, Badania budowy zgorzelin utworzonych na stali Crofer 22APU w mieszaninie powietrza zawierającego zmienną ilość SO2, Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection, ISSN: (2011)
 8. Zbigniew Żurek,Jolanta Gilewicz-Wolter,Artur Jaroń,Marta Homa, Badania radioizotopowe transportu siarki w zgorzelinie powstającej na stali Crofer 22APU w atmosferach zawierających SO2, Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection, ISSN: (2011)
 9. Zbigniew Żurek,Marta Homa,Artur Jaroń,Adam Stawiarski, Utlenianie stali Crofer22APU w atmosferze pary wodnej, Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection, ISSN: (2011)
 10. Jaroń A.,Żurek Z., Oxidation kinetics of crofer 22APU steel in an atmosphere containing SO2, Oxidation of Metals, ISSN:0030-770X (2012)
 11. Jaroń A.,Żurek Z.,Homa M.,Stawiarski A., The structure of external surfaces of scale forming on crofer 22APU steel in atmosphere containing H2/H2S, Archives of Metallurgy and Materials, ISSN:1733-3490 (2012)
 12. Jaroń Artur, Wykorzystanie wirującej elektrody w badaniach wydzielania wodoru na porowatej elektrodzie niklowej, Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection, ISSN:0473-7733 (2012)
 13. Chmura Edyta,Żurek Zbigniew,Jaroń Artur, Badanie korozji wysokotemperaturowej stali ferrytycznej typu Crofer 22APU w atmosferach zawierających parę wodną, Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection, ISSN:0473-7733 (2012)
 14. Chmura Edyta,Żurek Zbigniew,Jaroń Artur,Stawiarski Adam, The study of ferritic steel of Crofer 22 APU Type at high temperatures in Argon and air atmosphere containing water vapor, Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection, ISSN:0473-7733 (2012)
 15. Jaroń Artur,Żurek Zbigniew, Influence of cobalt content on the process of hydrogen evolution on the Ni-Co porous electrode, Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection, ISSN:0473-7733 (2012)
 16. Jaroń Artur, Żurek Zbigniew, Stability test of the Ni and Ni-Co porous electrode, Ochrona Przed Korozją, ISSN:0473-7733 (2013)
 17. Jaroń Artur, Preparation of porous Ni-Co sinters by subsequent oxidation/reduction method, Ochrona Przed Korozją, ISSN:0473-7733 (2013)
 18. Żurek Zbigniew, Brylewski Tomasz, Jaroń Artur, Chmura Edyta, Area specific resistance of the scale formed on Crofer 22APU ferritic steel in atmospheres containing SO2, Solid State Ionics, ISSN:0167-2738 (2013)
 19. Jaron Artur, Zurek Zbigniew, Reszka Kazimierz, Nickel porous electrode Pt layered by PVD method, Key Engineering Materials, ISSN:1013-9826 (2014)
 20. Reszka K., Morgiel J., Żurek Z., Jaroń A., Characterization of alumina scale formed on FeCrAl steel, Archives of Metallurgy and Materials, ISSN:1733-3490 (2014)
 21. Jaroń Artur, Żurek Zbigniew, Stawiarski Adam, Ni-Pt sintered electrode for hydrogen evolution from alkaline solutions, Ochrona Przed Korozją, ISSN:0473-7733 (2015)
 22. Pietryka Izabela, Żurek Zbigniew, Jaroń Artur, Jóźwik Paweł, Wysokotemperaturowe utlenianie cienkiej foli Ni3Al w atmosferze powietrza z dodatkiem SO2, Ochrona Przed Korozją, ISSN:0473-7733 (2015)
 23. Jaroń Artur, Kuc Adam, Wzorek Zbigniew, Żurek Zbigniew, Sorbenty smektytowe przeznaczone do usuwania H2S z atmosfer korozyjnych, Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection, ISSN:0473-7733 (2016)
 24. Jaroń Artur, Żurek Zbigniew, Porowata elektroda niklowa przeznaczona do utleniania metanolu, Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection, ISSN:0473-7733 (2016)
Materiały konferencyjne:
 1. Jaroń A., , Otrzymywanie porowatych spieków metalicznych stopu Cu-Fe o rozwiniętej powierzchni, (2009)
 2. Jaroń A.,Żurek Z.,Batys P., , Wpływ temperatury prasowania proszku żelaza na korozję wysokotemperaturową otrzymanych spieków, (2010)
 3. Zurek Zbigniew,Jaroń Artur,Stawiarski Adam,Gil Aleksander, PRICM7. Part 1, High-temperature sulfurization of Crofer 22APU in H2/H2S Atmosphere, International Conference on Advanced Materials and Processing (2010)
 4. Zurek Z., Jaron A., Gil A., Renewable and Sustainable Energy, High-Temperature Sulfidation of Crofer 22APU in atmospheres containing H2S and H2O, 2011 International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (ICEESD 2011) (2012)
 5. Jaron A., Zurek Z., Electrocatalysis Applied to Fuel Cells and Electrolyzers, Electrochemical properties of electrode obtained by cyclic oxidation and reduction of Ni powder, 221st ECS Meeting : Electrocatalysis Applied to Fuel Cells and Electrolyzers (2013)
 6. Jaroń A., XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia, Wpływ wielokrotnego utleniania i redukcji na właściwości porowatych elektrod Ni70/Co30, XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej (2013)
 7. Jaroń Artur, EUROCORR 2013 : for a blue sky : European Corrosion Congress : the annual event of the European Federation of Corrosion : 1–5 September, Estoril, Portugal, Ni70/Co30 porous electrode with Pt layer preparation and properties, EUROCORR 2013 : for a blue sky : European Corrosion Congress : the annual event of the European Federation of Corrosion (2013)
 8. Jaron Artur, Zurek Zbigniew, Reszka Kazimierz, Materials and Applications for Sensors and Transducers III : proceedings of the 3rd International Conference, Nickel porous electrode Pt layered by PVD method, IC-MAST 2013 : 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (2014)
 9. Reszka Kazimierz,Zurek Zbigniew,Szczypinski M.,Jaron Artur, 13th International Ceramics Congress - Part E, Oxide films formed on FeCrAl steel foil coated with Pt and Al films, CIMTEC 2014 : 13th International Ceramics Congress and 6th Forum on New Materials, June 8-13, 2014, (2014)
 10. Jaroń A., XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 23–26 IX 2014 : monografia, Termiczny rozkład kwasu chloroplatynowego na porowatych spiekach niklowych, XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej (2014)
 11. Jaroń A.,Kuc A., XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2015 : monografia, Charakterystyka DTA/TG i EGA-MS haloizytowego prekursora sorbentów mineralnych, XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej (2015)
 12. Jaroń Artur,Żurek Zbigniew, Corrosion and Surface Engineering, Nickel electrode precursor covered by Pt, Ni and Pt/Ni layers using sol-gel method, The International Scientific Conference Corrosion 2014 (2015)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 3 T08C 05526 (PL), (wykonawca), Własności transportowe i przemiany chemiczne wybranych składników zgorzelin (spineli i tlenków) tworzących się na wieloskładnikowych stopach, realizowany w latach 2004/2006
 • Projekt badawczy nr 3 T08C 03029 (PL), (wykonawca), Otrzymywanie i badanie elektrochemicznych własności katalitycznych spieków stopów (Fe/Pt, Fe-Cu, Ni-Cu, Fe-Ni, Mn-Ni) otrzymanych na drodze powierzchniowego utleniania i redukcji, realizowany w latach 2005/2008
 • Projekt badawczy nr 3 T08C 00328 (PL), (wykonawca), Wpływ itru i hafnu na żaroodporność stali chromowo-aluminiowej w atmosferach przemysłowych przeznaczonej do budowy samochodowych konwertorów katalitycznych, realizowany w latach 2005/2007
 • Projekt badawczy nr N507 134 31/3322 (PL), (wykonawca), Otrzymywanie powłok NiAl na żarowytrzymałych stopach gamma-TiAl oraz badania ich żaroodporności, realizowany w latach 2006/2009
 • Projekt badawczy nr N507 346635 (PL), (wykonawca),Badanie żaroodporności stali Crofer22APU w atmosferach przemysłowych stosowanej w stałych ogniwach paliwowych SOFC, realizowany w latach 2008/2011
 • Projekt badawczy nr N N507 308640 (PL), Otrzymywanie mikrostrukturalnych elektrod proszkowych z nanowarstwą platyny metodą wielokrotnego
  utleniania i redukcji przeznaczonych do elektrolitycznego wytwarzania wodoru
  , realizowany w latach 2011/2014

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Krystalografia (Laboratoria)
 • Krystalografia (Wykłady)
 • Krystalografia i krystalochemia (Wykłady)
 • Materiałoznastwo i korozja (Wykłady)
 • Materiały metaliczne i środowisko (Wykłady)
 • Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia (Wykłady)
 • Metody badania związków chemicznych (Laboratoria)
 • Podstawowe metody badania związków chemicznych (Laboratoria)
 • Podstawy technologii chemicznej (Laboratoria)
 • Wybrane metody badania związków chemicznych (Laboratoria)
 • Zaawansowane metody badania związków chemicznych (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Chemii i Korozji Metali, Wydział Odlewnictwa, staż naukowy, 01.10.2010-31.01.2011
 • Rosja, Kostroma State University named after NA Nekrasov, staż naukowy, 11-17.09.2012

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej, Zespołowa III stopnia w dziedzinie badań naukowych, Politechnika Krakowska, 2005

Polecane strony internetowe:

Matematyka dla najmłodszych
Dropbox