dr inż. Artur Jaroń

Stanowisko: Adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 412

   126282717

   Moje publikacje

   

Konsultacje:
 • Poniedziałek 9:00-9:45

 • Piątek 9:00-9:45


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.AGH Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, inżynieria materiałowa, 2001
doktorPolitechnika Krakowska, dr nauk technicznych - inżynieria materiałowa, 2007


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 3 T08C 05526 (PL), (wykonawca), Własności transportowe i przemiany chemiczne wybranych składników zgorzelin (spineli i tlenków) tworzących się na wieloskładnikowych stopach, realizowany w latach 2004/2006
 • Projekt badawczy nr 3 T08C 03029 (PL), (wykonawca), Otrzymywanie i badanie elektrochemicznych własności katalitycznych spieków stopów (Fe/Pt, Fe-Cu, Ni-Cu, Fe-Ni, Mn-Ni) otrzymanych na drodze powierzchniowego utleniania i redukcji, realizowany w latach 2005/2008
 • Projekt badawczy nr 3 T08C 00328 (PL), (wykonawca), Wpływ itru i hafnu na żaroodporność stali chromowo-aluminiowej w atmosferach przemysłowych przeznaczonej do budowy samochodowych konwertorów katalitycznych, realizowany w latach 2005/2007
 • Projekt badawczy nr N507 134 31/3322 (PL), (wykonawca), Otrzymywanie powłok NiAl na żarowytrzymałych stopach gamma-TiAl oraz badania ich żaroodporności, realizowany w latach 2006/2009
 • Projekt badawczy nr N507 346635 (PL), (wykonawca),Badanie żaroodporności stali Crofer22APU w atmosferach przemysłowych stosowanej w stałych ogniwach paliwowych SOFC, realizowany w latach 2008/2011
 • Projekt badawczy nr N N507 308640 (PL), Otrzymywanie mikrostrukturalnych elektrod proszkowych z nanowarstwą platyny metodą wielokrotnego
  utleniania i redukcji przeznaczonych do elektrolitycznego wytwarzania wodoru
  , realizowany w latach 2011/2014

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Krystalografia (Laboratoria)
 • Krystalografia (Wykłady)
 • Krystalografia i krystalochemia (Wykłady)
 • Materiałoznastwo i korozja (Wykłady)
 • Materiały metaliczne i środowisko (Wykłady)
 • Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia (Wykłady)
 • Metody badania związków chemicznych (Laboratoria)
 • Podstawowe metody badania związków chemicznych (Laboratoria)
 • Podstawy technologii chemicznej (Laboratoria)
 • Wybrane metody badania związków chemicznych (Laboratoria)
 • Zaawansowane metody badania związków chemicznych (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Chemii i Korozji Metali, Wydział Odlewnictwa, staż naukowy, 01.10.2010-31.01.2011
 • Rosja, Kostroma State University named after NA Nekrasov, staż naukowy, 11-17.09.2012

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej, Zespołowa III stopnia w dziedzinie badań naukowych, Politechnika Krakowska, 2005

Polecane strony internetowe:

Matematyka dla najmłodszych
Dropbox