mgr inż. Małgorzata Teresa Węgiel

Stanowisko: asystent

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój

   

   Moje publikacje

   

mgr inż. Małgorzata Teresa Węgiel

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)
Zakład Chemii Analitycznej

adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1)
Budynek Wydziału Chemicznego, pokój 333
tel. PK: 012-6282713
email mwegiel@chemia.pk.edu.pl

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, 1987Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
Od 1995 roku praca w Zakładzie Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej. Zainteresowania naukowe: - analiza śladowa polichlorowanych dioksyn i furanów, polichlorowanych bifenyli, bromowanych środków obniżajacych palność, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i pestycydów.