dr inż. Jelena Najman

Stanowisko: starszy wykładowca

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Zakład Chemii Nieorganicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 323

   628-30-73

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.SANKT PETERSBURSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY (ST.PETERSBURG), technologia chemiczna, 1990
dr inż.AGH, technologia chemiczna, 1997


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia (WM) (Ćwiczenia)
  • Chemia (WM) (Wykłady)
  • Chemia (WM) (Laboratoria)
  • Chemia Nieorganiczna I (Laboratoria)
  • Chemia Nieorganiczna II (Laboratoria)
  • Podstawy chemii (Ćwiczenia)
  • Rosyjska terminologia techniczna (Ćwiczenia)
  • Technologia szkła (Wykłady)
  • Wybrane działy chemii nieorganicznej (Laboratoria)