dr inż. Adam Stawiarski

Stanowisko: specjalista

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 412

   628 27 17

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

dr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, doktor nauk technicznych-technologia chemiczna, 2005Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
Dr inż. Adam Stawiarski pracuje w zespole zajmującym się badaniami korozji wysokotemperaturowej metali i stopów w różnych atmosferach. a także ochroną przed skutkami korozji atmosferycznej i elektrochemicznej.  Od wielu lat bierze udział w konferencjach poświęconych osiągnięciom w badaniach i inżynierii korozyjnej

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
  • Projekt badawczy nr 4 T08C 04022 (PL), (wykonawca), "Badanie właściwości katalitycznych i strukturalnych hybrydowych, wielowarstwowych układów Al2O3 na podłożu ze stali z FeCrAl", realizowany w latach 2000/2004
  • Projekt badawczy nr 4 T08C 02225 (PL), (wykonawca), "Polepszenie żaroodporności materiału powłokowego dla stopów na osnowie tytanu", realizowany w latach 2003/2005
  • Projekt badawczy nr 3 T08C 05526 (PL), (wykonawca), "Własności transportowe i przemiany chemiczne wybranych składników zgorzelin (spineli i tlenków) tworzących się na wieloskładnikowych stopach", realizowany w latach 2004/2006
  • Projekt badawczy nr 3 T08C 00328 (PL), (wykonawca), "Wpływ itru i hafnu na żaroodporność stali chromowo-aluminiowej w atmosferach przemysłowych przeznaczonej do budowy samochodowych konwertorów katalitycznych", realizowany w latach 2005/2007
  • Projekt badawczy nr 3 T08C 03029 (PL), (wykonawca), "Otrzymywanie i badanie elektrochemicznych własności katalitycznych spieków stopów (Fe/Pt, Fe-Cu, Ni-Cu, Fe-Ni, Mn-Ni) otrzymanych na drodze powierzchniowego utleniania i redukcji", realizowany w latach 2005/2008
  • Projekt badawczy nr N507 134 31/3322 (PL), (kierownik), "Otrzymywanie połok NiAl na żarowytrzymałych stopach TiAl oraz badania ich żaroodporności" , realizowany w latach 2006/2009

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
  • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej, Zespołowa III stopnia w dziedzinie badań naukowych za cykl publikacji , Kraków, 2005

Hobby:

narciarstwo rekreacyjne