prof dr hab. inż., prof.nadzw.PK Piotr Kowalski

Stanowisko: prof. nadzw. PK

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 530

   0126282722

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, technologia chemiczna, 1971
doktorPolitechnika Krakowska, nauki chemiczne, 1977
doktor hab.Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, nauki chemiczne, 1995
profesorWydział Farmaceutyczny UJ CM, nauki farmaceutyczne, 2012Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
Działalność naukowa prof. Piotra Kowalskiego obejmuje badania o charakterze podstawowym i aplikacyjnym. Główny nurt badań podstawowych dotyczy syntezy oraz właściwości chemicznych i farmakologicznych związków heterocyklicznych, zawierających azot, m.in.: syntezy i właściwości arylopiperazyn jako ligandów receptorów ośrodkowego układu nerwowego (serotoninowych oraz adrenergicznych), reakcji i właściwości aminopirydyn, 1,8-naftyrydyny, indano-1,3-dionu, beta-karbolin, benzymidazolu, nitroimidazolu itp.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 4-P05F-011-11/ KBN (grant KBN), Struktura kompleksów aktywnych ligand-receptor 5-HT1A: modelowanie molekularne mechanizmów różnicujących działanie agonistyczne i antagonistyczne , realizowany w latach 1996/1999
 • Projekt badawczy nr 3-T09B 020 16/ KBN (grant promotorski), Badania nad zastosowaniem produktów reakcji izocyjanianów z aminami, alkoholami i kwasami karboksylowymi w charakterze zagęszczaczy smarów plastycznych, realizowany w latach 1999/1999
 • Projekt badawczy nr 4-P05F-005-18/ KBN (grant KBN), Poszukiwanie parametrów strukturalnych warunkujących jednoczesną aktywność nowych ligandów do receptorów serotoninowych 5HT1A i 5HT2A, realizowany w latach 2000/2002
 • Projekt badawczy nr 3-P05F 012 23/ KBN (grant KBN), Ograniczenie swobody konformacyjnej arylopiperazyn kluczem do sterowania aktywnością wewnętrzną wobec receptorów serotoninowych
  5-HT1A; nowe narzędzia w modelowaniu receptorów
  , realizowany w latach 2002/2004
 • Projekt badawczy nr 0014/2002/ Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny (grant POLFARMA), Strukturalne badania nowych pigmentów betacyjanin, realizowany w latach 2003/2005
 • Projekt badawczy nr 2-P05F 019 30/ KBN (grant KBN), Poszukiwanie nowych ligandów receptora serotoninowego 5-HT7 o potencjalnym działaniu przeciwdepresyjnym , realizowany w latach 2006/2008
 • Projekt badawczy nr N205 2991 33 (grant Minist. Nauki i Szkol. Wyższego.), Wpływ warunków fizykochemicznych na przemiany chemiczne barwników betalain i ich pochodnych, realizowany w latach 2007/2010
 • Projekt badawczy nr N312 3268 33 (grant Minist. Nauki i Szkol. Wyższego), Wpływ dekarboksylacji i dehydrogenacji pigmentów betalain na ich właściwości antyoksydacyjne, realizowany w latach 2007/2010

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • chemia organiczna (Wykłady)
 • chemia organiczna (Laboratoria)
 • fizykochemiczne metody badania związków chemicznych (Laboratoria)
 • związki heterocykliczne (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Holandia, Uniwerytet Rolniczy w Wageningen, naukowy, krótkoterminowy, 1994
 • Holandia, Uniwerytet Rolniczy w Wageningen, naukowy, krótkoterminowy, 1995
 • Anglia, Uniwersytet Keele, Wydział Chemiczny, naukowy, krótkoterminowy, 1995
 • Holandia, Uniwerytet Rolniczy w Wageningen, naukowy, krótkoterminowy, 1996

Polecane strony internetowe:

http://nasza.pk.edu.pl/images/stories/NP/np-2012-11.pdf