dr inż. Katarzyna Mitka

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Zakład Chemii Organicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2)

   012-628-27-98

   Moje publikacje

   kami@chemia.pk.edu.pl

pokój 508 - 509

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, technologia chemiczna, 1994
dr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, chemia organiczna, 2002


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
  • Projekt badawczy nr 015/2002 (własny), "Strukturalne badania nowych pigmentów betalain", realizowany w latach 2003/2005
  • Projekt badawczy nr 00 (-), "Wpływ dekarboksylacji i dehydrogenacji pigmentów betalain na ich właściwości antyoksydacyjne" , realizowany w latach 2007/2010
  • Projekt badawczy nr 00 (-), "Wpływ warunków fizykochemicznych na przemiany chemiczne barwników betalain i ich pochodnych", realizowany w latach 2007/2010

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia organiczna (studia dzienne) (Ćwiczenia)
  • Chemia organiczna (studia dzienne) (Laboratoria)
  • Chemia organiczna (studia zaoczne) (Wykłady)
  • Chemia organiczna (studia zaoczne) (Ćwiczenia)
  • Funkcjonalne dodatki do żywności (studia dzienne) (Wykłady)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
  • Nagroda Rektora PK indywidualna II stopnia, Politechnika Krakowska, 2003
  • Nagroda Rektora PK zespołowa II stopnia, Politechnika Krakowska, 2005