prof.dr hab.inż., prof.zw.PK Jan Ogonowski

Stanowisko: Kierowni Katedry Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 609

   48 12 6282744

   Moje publikacje

   jogonow@pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż. Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, technologia chemiczna , 1969
doktorPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna, 1975
doktor habilitowanyPolitechnika Śląska, Wydział Chemiczny, nauki techniczne, 1991
profesorPolitechnika Śląska, Wydział Chemiczny, nauki techniczne, 2006


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 4 T09B 065 23 (Projekt badawczy ), Nowe fotoinicjatory VIS do wolnorodnikowej polimeryzacji powłok fotoutwardzalnych, realizowany w latach 2002/2004
 • Projekt badawczy nr 4 T09A 056 23 (Projekt badawczy ), Teoretyczne badanie wpływu nośnika i struktury centrum aktywnego na aktywność heterogenicznych katalizatorów molibdenowych w reakcji metatezy olefin, realizowany w latach 2002/2004
 • Projekt badawczy nr 4 T09B 069 24 (Projekt badawczy promotorski), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla, realizowany w latach 2003/2005
 • Projekt badawczy nr 3 T09A 093 28 (Projekt badawczy), Powstawanie i aktywność metatetyczna centrów molibdenowo-alkilidenowych na SiO2 oraz dezaktywacja katalizatora - badania teoretyczne, realizowany w latach 2005/2006
 • Projekt badawczy nr N2O4 05732/1465 (Projekt badawczy), Teoretyczne badania struktury monomerycznych form tlenkowych molibdenu na powierzchni SiO2, realizowany w latach 2006/2008

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Elementy biotechnologii (Wykłady)
 • Seminarium dyplomowe LTO (Seminaria)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Wykłady)
 • Technologia organiczna I (inż.) (Wykłady)
 • Technologia organiczna II (inż.) (Wykłady)
 • Wybrane Działy Technologii Organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Portugalia, NATO ASI, Principles and Methods for Accelerated Catalyst Design, Preparation, Testing and, 15-28.07.2001
 • Polska, NATO ASI, ROMP and Related Chemistry. State of Art and Vision for the New Century, 3-15.09.2000

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej , 1986
 • Indywidualna Nagroda Ministra II stopnia , 1986
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej, 1987
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej, 1988
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej, 1992
 • Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej, 2005