dr hab.inż. Roman Popielarz

Stanowisko: prof.nadzw.PK

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 212

   2124

   


Przebieg pracy naukowej:

Mgr inż.Politechnika Krakowska, Chemia i Technologia Tworzyw Sztucznych, 1980
Ph.D.Dalhousie University (Halifax, Canada), Fotochemia, 1989
Dr hab.Uniwersytet Jagielloński, Nauki Chemiczne, 2005

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Ortyl Joanna, Milart Piotr, Popielarz Roman, Applicability of aminophthalimide probes for monitoring and acceleration of cationic photopolymerization of epoxides, Polymer Testing, ISSN:0142-9418 (2013)
 2. Sawicz-Kryniger Katarzyna, Popielarz Roman, Comparison of the effectiveness of epoxy cure accelerators using a fluorescent molecular probe, Polymer Testing, ISSN:0142-9418 (2013)
 3. Ortyl Joanna, Popielarz Roman, The performance of 7-hydroxycoumarin-3-carbonitrile and 7-hydroxycoumarin-3-carboxylic acid as fluorescent probes for monitoring of cationic photopolymerization processes by FPT, Journal of Applied Polymer Science, ISSN:0021-8995 (2013)
 4. Ortyl Joanna, Galica Mateusz, Popielarz Roman, Bogdał Dariusz, Application of a carbazole derivative as a spectroscopic fluorescent probe for real time monitoring of cationic photopolymerization, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 5. Ortyl Joanna, Wilamowski Jarosław, Milart Piotr, Galek Mariusz, Popielarz Roman, Relative sensitization efficiency of fluorescent probes/sensitizers for monitoring and acceleration of cationic photopolymerization of monomers, Polymer Testing, ISSN:0142-9418 (2015)
 6. Kamińska Iwona, Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Applicability of quinolizino-coumarins for monitoring free radical photopolymerization by fluorescence spectroscopy, Polymer Testing, ISSN:0142-9418 (2015)
 7. Kamińska Iwona, Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Przydatność techniki fluorescence probe technology do monitorowania przebiegu fotoutwardzania w czasie rzeczywistym kompozycji stomatologicznych, Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały, ISSN:1644-0420 (2015)
 8. Ortyl Joanna, Czarna Magdalena, Kamińska-Borek Iwona, Popielarz Roman, Spektroskopowe badania przydatności pochodnych imidazo[1,2-a]-pirydyny do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy wykorzystaniu czujników fluorescencyjnych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 9. Kamińska Iwona, Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Mechanism of interaction of coumarin-based fluorescent molecular probes with polymerizing medium during free radical polymerization of a monomer, Polymer Testing, ISSN:0142-9418 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Kamińska Iwona, Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Systemy monitorowania on-line reakcji polimeryzacji, Nowoczesne trendy w medycynie : [monografia naukowa], ISBN:978-83-65272-10-2 (2015)
 2. Kamińska Iwona, Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Przydatność metody spektroskopii fluorescencyjnej i różnicowej fotokalorymetrii skaningowej w badaniach kinetyki fotopolimeryzacji, Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1, ISBN:978-83-939465-6-3 (t (2015)
 3. Kamińska Iwona, Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Badania spektroskopowe pochodnych trifenylopirydyn do roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych, Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1, ISBN:978-83-939465-6-3 (t (2015)
Materiały konferencyjne:
 1. Ortyl Joanna, Popielarz Roman, Polimery, New photoinitiators for cationic polymerization, 54th Annual Congress of PTChem and SITPChem, Polymer Section (2012)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Popielarz Roman, Czech Zbigniew, Ortyl Joanna, Sawicz-Kryniger Katarzyna, Madejska Ewa, Kowalczyk Agnieszka, Method for labelling polyacrylate pressure-sensitive adhesives with fluorescent tags , (2015)
 2. Popielarz Roman, Czech Zbigniew, Sawicz-Kryniger Katarzyna, Głuch Urszula, Kowalczyk Agnieszka, Ortyl Joanna, Method for production acrylic pressure-sensitive adhesives, (2015)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 4 T09B 06523 (Grant KBN), "Nowe fotoinicjatory VIS do wolnorodnikowej polimeryzacji powłok fotoutwardzalnych.", realizowany w latach 2003/2004

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Basics of Applied Photochemistry I (Wykłady)
 • Chemia Fizyczna (Wykłady)
 • English Technical Terminology II - Selected Topics in Advanced Organic Chemistry (Seminaria)
 • English Technical Terminology II - Selected Topics in Applied Organic and Plastics Chemistry (Wykłady)
 • Fotochemia Stosowana (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Kanada, Dalhousie University, studia doktoranckie, 1985-1989
 • Francja, Institute Charles Sadron (CRM-CNRS), stypendium podoktoranckie, 1991-1993
 • USA, Center for Photochemical Sciences, BGSU, stypendium podoktoranckie, 1995-1998
 • USA, National Institute of Standards and Technology, Guest Researcher/Research Contractor, 1999-2001

Hobby:

zastosowania elektroniki w naukach chemicznych oraz fotochemii w elektronice