dr inż. Elżbieta Sikora

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Chemicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 519

   3072

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, , inżynieria chemiczna, 1992
dr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, , technologia chemiczna, 1998Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
Zainteresowania naukowe dr inż. E. Sikory dotyczą technologii organicznej małotonażowej, obejmują zagadnienia związane z pozyskiwaniem, badaniem właściwości oraz zastosowaniem surowców pochodzenia naturalnego w produktach kosmetycznych i produktach chemii gospodarczej. Drugi kierunek działalności naukowej to kataliza heterogeniczna, badania właściwości fizykochemicznych i aktywności katalizatorów tlenkowych w procesie konwersji alkoholi do eterów.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr PB-3/T09B/045/13 (grant promotorski, KBN),

  Badanie procesu konwersji alkoholi metyloweg, realizowany w latach 1997/1998

 • Projekt badawczy nr PBS1/A5/18/2012 (projekt NCBiR),

  Opracowanie nowej genera, realizowany w latach 2012/2015

 • Projekt badawczy nr POKL 04.01.01-00-189/14 (Fundusze Europejskie, ),

  Kompetencje startem do kariery inżyniera, realizowany w latach 2014/2015

 • Projekt badawczy nr RPMA.01.02.00-14-5729/16 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ),

  „Stw, realizowany w latach 2017/2018


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia surowców kosmetycznych (Wykłady)
 • Fitokosmetyki (Seminaria)
 • Fizykochemia Form Kosmetycznych (Wykłady)
 • Fizykochemia Form Kosmetycznych (Laboratoria)
 • Kosmetyki anty-age (Seminaria)
 • Kosmetyki naturalne (Seminaria)
 • Kosmetyki promieniochronne (Seminaria)
 • Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia (Wykłady)
 • Podstawy Technologii Kosmetyków (Wykłady)
 • Składniki biologicznie czynne w produktach kosmetycznych (Seminaria)
 • Surowce kosmetyczne (Wykłady)
 • Surowce kosmetyczne (Laboratoria)
 • Technologia Kosmetyków (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Hiszpania, Institute of Advanced Chemistry of Catalonia, IQAC-CSIC, Barcelona, , staż naukowy, IX-XI 2011
 • Hiszpania, Institute of Advanced Chemistry of Catalonia, IQAC-CSIC, Barcelona, , staż naukowy, V-VII 2014