dr inż. Otmar Vogt

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 603, 618

    48 12 628 2757 (2761)

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, technologia ropy i węgla, 1990
doktorUniwersytet Jagielloński, nauki chemiczne, kataliza, 1999


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 3 T09A 034 14 (Grant promotorski), Przemiany cykloheksanolu jako reakcja testowa do badania kwasowości katalizatorów, realizowany w latach 1998/1999
 • Projekt badawczy nr 4 T09B 065 23 (Projekt badawczy), Nowe fotoinicjatory VIS do wolnorodnikowej polimeryzacji powłok fotoutwardzalnych, realizowany w latach 2002/2004
 • Projekt badawczy nr N N209 031838 (Projekt badawczy własny), Opracowanie żelowych kompozycji do usuwania powłok lakierniczych w oparciu o frakcje odpadowe z technologii Cyklopol, realizowany w latach 2010/2012
 • Projekt badawczy nr PBS1/A5/18/2012 (Projekt badawczy), Opracowanie nowej generacji, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymanych w warunkach nadkrytycznego CO2, realizowany w latach 2012/2015

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Katalizatory technologii małotonażowych (Wykłady)
 • Planowanie eksperymentu (Seminaria)
 • Surowce i Procesy Biotechnologiczne (Wykłady)
 • Technologia otrzymywania olejków eterycznych (CTK) (Laboratoria)
 • Technologia Produktów Małotonażowych (Wykłady)
 • Technologia Produktów Małotonażowych (Laboratoria)
 • Towaroznawstwo Wyrobów Małotonażowych (Wykłady)
 • Towaroznawstwo Wyrobów Małotonażowych (Laboratoria)
 • Wybrane Działy Technologii Organicznej II (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Portugalia, Instituto Politécnico de Bragança, warsztaty: Innovative teaching methods in the field of Technology and Chemical Engineering: From nature to products, 10-14 październik 2016
 • Republika Czeska, Elektrownia jądrowa w Temelinie, Szkolenie, 13-15 marzec 2015
 • Rosja, Kostroma State Nekrasov University, ul. 1 maja 14, 156961 Kostroma, Szkolenie, 31.05. – 5.06. 2013
 • Francja, Unite de Catalyse et de Chimie du Solide, UMR CNRS 8181 Cite Scientifique, Lille, Szkolenie, 6-8 listopad 2013