dr hab. inż., prof. nadzw. PK Piotr Michorczyk

Stanowisko: profesor nadzwyczajny PK

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 635

   (012) 628-27-51, (12) 628-27-94 (lab. 634A)

   Moje publikacje

   

Stanowisko: Dyrektor Instytutu Chemii i Technologii Organicznej

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Lekka Technologia Organiczna, 2000
drPolitechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2005
dr hab.Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2013Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: - Procesy katalitycznej przeróbki węglowodorów i alkoholi.- Zagospodarowanie ditlenku węgla w procesach chemicznych.- Konwersja małocząsteczkowych alkanów w obecności akceptorów wodoru. - Synteza oraz właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów na bazie mezoporowatych krzemionek (MCM-41, SBA-15, SBA-3 i SBA-1).- Nanoreplikacja strukturalna dla celów katalitycznych. - Druk 3D w katalizie.Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 4 T09B 069 24 (Grant promotorski ), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla , realizowany w latach 2003/2008
 • Projekt badawczy nr N N2O5 197 335 (Grant własny), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1, realizowany w latach 2008/2010
 • Projekt badawczy nr N N2O9 031 833 (Grant własny), Badania nad zagospodarowaniem odpadów z technologii Cyklopol (otrzymywania cykloheksanonu z benzenu), realizowany w latach 2010/2012
 • Projekt badawczy nr PBS1/A5/18/2012 (Grant PBS), Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymanych w warunkach nadkrytycznego CO2, realizowany w latach 2012/2015
 • Projekt badawczy nr 2013/09/B/ST5/03419 (Grant własny ),

  Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko

  , realizowany w latach 2014/2017
 • Projekt badawczy nr 2015/19/B/ST4/01836 (Grant własny),

  Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym

  , realizowany w latach 2016/2019
 • Projekt badawczy nr 2016/23/B/ST5/01108 ( Grant własny),

  Drukowanie 3D - od projektu cyfrowego do  praktycznych zastosowań katalitycznych

  , realizowany w latach 2017/2020

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Kataliza heterogeniczna (Wykłady)
 • Kataliza przemysłowa: dziś i jutro (Seminaria)
 • Nowoczesne materiały nanostrukturalne jako katalizatory w procesach chemicznych przyjaznych środowisku (Wykłady)
 • Nowoczesne materiały nanostrukturalne w procesach katalitycznych (Seminaria)
 • Projekt technologiczno-procesowy (Projekty)
 • Semirarium dyplomowe LTO (Seminaria)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Wykłady)
 • Wybrane działy technologii organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Portugalia, NATO Advanced Study Institute , Sustainable Strategies For The Upgrading , Szkolenie , 2003, 2 tygodnie
 • Polska, Azoty Tarnów, Staż przemysłowy, 2005, 3 miesiące
 • Polska , Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Staż naukowy , 2005/2006, 2 miesiące
 • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Technologii Chemicznej, Staż naukowy, 2007/2008, 2 miesiące
 • Hiszpania, Institute of Catalysis and Petrochemistry CSIC, Staż naukowy, 2011, 3 miesiące

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2013
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Politechnika Krakowska, 2014
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2014

Hobby:

Wspinaczka skałkowa, turystyka górska

Polecane strony internetowe:

Science-Fiction (w najlepszym wydaniu)
Baza NIST
Urokliwe miasteczko
Gorce i Beskidy: mapy szlaki, fotografie