Tadeusz Wiśniowski

Stanowisko: starszy technik

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 053

   012-628-27-45

Od szeregu lat jestem zatrudniony w Pracowni Analizy Elementarnej, zlokalizowanej przy Instytucie Chemii i Technologii Organicznej. Wykonuję mikroanalizy związków organicznych na zawartość węgla, wodoru i azotu (CHN), przy użyciu analizatora firmy Perkin-Elmer - model 2400. Pracownia Analizy Elementarnej wykonuje zlecenia na rzecz dydaktyki i prac naukowo-badawczych realizowanych na PK oraz dla innych użytkowników spoza Politechniki.


Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.