Agnieszka Barbara Tomana

Stanowisko: starszy technik

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 609

   6283021

   atomana@pk.edu.plBrak danych nt. przebiegu pracy nukowej.

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Obsługa techniczna laboratorium na specjalności "Lekka technologia organiczna". (Laboratoria)