Prof.dr hab.inż. Bolesław, Stanisław Tabiś

Stanowisko: Profesor zwyczajny, kierownik katedry

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)

Katedra Reaktorów Chemicznych i Kinetyki Ruchu Masy


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-3)

   012-628-2774

   Moje publikacje

   btabis@usk.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

Magister inżynierPolitechnika Krakowska, Inżynieria chemiczna, 1974
DoktorPolitechnika Krakowska, Inżynieria chemiczna, 1980
Doktor habilitowanyPolitechnika Śląska, Inżynieria chemiczna, 1986
DocentPolitechnika Krakowska, 1987
Tytuł naukowy profesoraPolitechnika Śląska, Nauki techniczne, 1996
Profesor zwyczajnyPolitechnika Krakowska, 1999Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Działalność naukowa:
Sumaryczna liczba publikacji: 132, w tym:
3 podręczniki akademickie, 3 monografie i 4 skrypty dydaktyczne
Sumaryczna liczba publikacji samodzielnych: 42
Liczba publikacji w materiałach konferencyjnych: 26
Liczba opracowań dla przemysłu: 31

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej:
Liczba wypromowanych doktorów: 7
Liczba recenzowanych prac doktorskich: 12
Liczba recenzowanych rozpraw habilitacyjnych: 8
Liczba recenzji do tytułu naukowego profesora: 5
Liczba recenzji do stanowiska profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego: 9Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Inżynieria reaktorów chemicznych (Wykłady)
  • Kinetyka procesów heterogenicznych (Wykłady)
  • Reaktory biochemiczne (Wykłady)
  • Sterowanie procesami technologicznymi (Wykłady)

Hobby:

Kosmologia, historia powstania życia na Ziemi, fotografia.
Największym cudem jest istnienie materialnego wszechświata. Wszystko inne, w tym istnienie życia można próbować tłumaczyć korzystając z praw przyrody.