Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janusz Ciesielczyk

Stanowisko: Prof. PK

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-3), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 132

   12-628-2748

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

doktorWydział Chemiczny Politechniki Krakowskiej, inżynieria chemiczna, 1980
doktor habilitowany Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, inżynieria chemiczna, 2002
profesor PKPolitechnika Krakowska, 2007
profesor nauk technicznychWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, inżynieria chemiczna, 2018Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK specjalizuje się w zagadnieniach: wymiany masy ze szczególnym uwzględnieniem suszenia fluidalnego, termodynamiki oraz ekologii. W latach 1979 - 1986 pracował na 0,5 etatu w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych KZChSP Chemix w Krakowie realizując tematy związane z zagospodarowaniem odpadów tworzyw sztucznych. Odbył staż przemysłowy w Zakładach Azotowych w Tarnowie oraz staż zawodowy w Instytucie Lekkiej Syntezy Organicznej w Moskwie.
Jest współautorem 5 skryptów. Był recenzentem 6 rozpraw doktorskich i promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych - magisterskich. Wchodzi w skład Komisji Egzaminu Dyplomowego II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Organizatori kierownik Studium Podyplomowego Inżynieria Procesowa - Nowoczesne Tendencje z Zakresu Teorii i Praktyki Operacji Jednostkowych.
Wyniki prac naukowo - badawczych zostały przedstawione w postaci 75 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Ponadto jest autorem 72 prac prezentujących wyniki badań na specjalistycznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Brał udział w realizacji 3 grantów oraz 33 opracowań przygotowanych dla przemysłu. Jest współautorem 3 patentów i wzoru użytkowego.Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr C-3/43/GRANT/91 (GRANT), Zastosowanie modelu złoża pęcherzykowego do projektowania suszenia fluidalnego, realizowany w latach 1989/1991
 • Projekt badawczy nr PB 0449/P4/94/07 (GRANT), Badania nad intensywnością procesów sorpcyjnych w układach fluidalnych, realizowany w latach 1994/1996
 • Projekt badawczy nr N N209 105 739 (GRANT),

  Efektywne suszenie wybranych rodzajów rozdrobnionej biomasy

  , realizowany w latach 2010/2013

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Ekstrakcja (Seminaria)
 • Inżynieria chemiczna II (Wykłady)
 • Odnawialne źródła energii (Wykłady)
 • Odnawialne źródła energii (Seminaria)
 • Procesy suszarnicze (Wykłady)
 • Procesy termodynamiczne i pompy ciepła (Wykłady)
 • Suszenie bioproduktów (Wykłady)
 • Tendencje rozwojowe w teorii i technice suszenia (Wykłady)
 • Termodynamika techniczna (Wykłady)
 • Termodynamika techniczna i chemiczna (Wykłady)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Członek Sekcji Suszarnictwa PAN
 • Członek Sekcji Mechaniki Płynów, Podsekcja Przepływów Wielofazowych, Komitetu Mechaniki PAN
 • Członek Polskiego Towarzystwa Suszarniczego
 • Rzeczoznawca NOT w dziedzinie suszarnictwa

Hobby:

Kosmologia
Muzyka współczesna
Spacery z psem

Polecane strony internetowe:

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesoej