dr hab. inż. Robert Zygmunt Grzywacz

Stanowisko: adiunkt

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)

Inżynierii Chemicznej i Procesowej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-3), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 114

   012-6282754

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

magister inżynierPolitechnika Krakowska , Inżynieria Chemiczna, 1988
doktor inżynierWydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Inżynieria Chemiczna, 1996
doktor habilitowanyWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka, Inżynieria Chemiczna, 2013Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Sumaryczna liczba publikacji: 30 
W tym 2 monografie i 1 skrypt dydaktyczny
Sumaryczna liczba publikacji samodzielnych: 13 
Liczba publikacji w materiałach konferencyjnych: 19
w tym międzynarodowych i zagranicznych: 8


Moim zainteresowania naukowe związane są z: • modelowaniem i analizą procesów i reaktorów chemicznych i biochemicznych różnych typów,

 • wyznaczaniem i analizą stanów stacjonarnych oraz właściwości dynamicznych obiektów reagujących chemicznie i biochemicznie,

 • zastosowaniem komputerów w szeroko pojętym projektowaniu i analizie obiektów inżynierii chemicznej i biochemicznej (CAD, CFD, CAE, metody numeryczne).


Prowadzone przeze mnie badania obejmują także eksperymenty mające na celu weryfikację proponowanych modeli matematycznych.Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr Nr N207 001 31/0070 (własny), Wpływ warunków napowietrzania na procres biodegradacji aerobowej ścieków fenolowych w reaktorach barbotażowych, realizowany w latach 2006/2009

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Analiza nieliniowa (Wykłady)
 • Dynamika, Sterowanie i Pomiary Przemysłowe (Wykłady)
 • Dynamika, Sterowanie i Pomiary Przemysłowe (Ćwiczenia)
 • Dynamika, Sterowanie i Pomiary Przemysłowe (Projekty)
 • Inżynieria Reaktorów Chemicznych (Ćwiczenia)
 • Inżynieria Reaktorów Chemicznych (Projekty)
 • Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej II (Wykłady)
 • Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej II (Laboratoria)
 • Optymalizacja procesowa (Wykłady)
 • Optymalizacja Procesowa (Projekty)
 • Wybrane działy matematyki (Wykłady)
 • Wybrane działy matematyki (Ćwiczenia)

Hobby:

Wędkarstwo, Lotnictwo Wojskowe, Modelarstwo Lotnicze, Fotografika, Astronomia