dr inż. Beata Ewa Fryźlewicz-Kozak

Stanowisko: asystent

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)

Inżynierii Chemicznej i Procesowej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-3), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 228

   12 628 27 52

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

Mgr inż.Politechnika Krakowska, Lekka Technologia Organiczna, 1999
DoktorPolitechnika Łódzka, Dynamika płynów, 2006Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
Tematyka prac naukowych dr Beaty Fryźlewicz-Kozak obejmuje zagadnienia inżynierii bioprocesowej w ochronie środowiska. Badania te dotyczą procesu kondycjonowania osadów ściekowych w polu ultradźwiękowym (modelowanie, badania reologiczne, analiza struktury, morfologii kłaczków osadu ściekowego).

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 3 T09D 059 27 (promotorski), Wpływ parametrów pola ultradźwiękowego na strukturę i właściwości reologiczne, realizowany w latach 2004/2006

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Inżynieria chemiczna I (Ćwiczenia)
 • Inżynieria chemiczna II (Laboratoria)
 • Kinetyka procesowa (Laboratoria)
 • Kinetyka procesowa (Ćwiczenia)
 • Kinetyka procesowa (Projekty)
 • Podstawy reologii (Laboratoria)
 • Techniki komputerowe w inżynierii i technologii chemicznej (Laboratoria)
 • Termodynamika procesowa (Laboratoria)
 • Układy rozproszone (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, staż, 3 miesiące