Dodany przez
w kategorii: Staże i praktyki, Studenci

Informujemy, że zapisy na praktykę studencką w 2018 roku w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie prowadzone będą w dniach 30-31.03.2018 oraz 6-7.02 w godzinach 9-11 w pokoju 432c. Zapisy prowadził będzie profesor Zbigniew Wzorek.

Grupa Azoty S.A. przygotowała dla studentów WIiTCh miejsca wg wykazu:

Od 03.07.2017
2 osoby – chemia organiczna (Segment Biznesowy Tworzyw)
2 osoby – chemia nieorganiczna ( Jednostka Biznesowa Nawozy)

Od  06.08.2018
8 osób – chemia organiczna (Segment Biznesowy Tworzyw)
3 osoby – chemia nieorganiczna (Jednostka Biznesowa Nawozy)

Od  03.09.2018
8 osób – chemia organiczna (Segment Biznesowy Tworzyw)
3 osoby – chemia nieorganiczna (Jednostka Biznesowa Nawozy)

Ze względu na to, że część terminów praktyki pokrywa się z okresem sesji proszę o przemyślaną decyzję. Zwolnienie na egzamin lub zaliczenie możliwe będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach.
W dniach rozpoczęcia praktyki obecność jest obowiązkowa ze względu na zaplanowane w tych terminach szkolenia BHP i p.poż.