Dodany przez
w kategorii: Studenci, Ważne

Informujemy, że zapisy na praktykę studencką w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie prowadzone będą w dniu 14.03.2017 od godziny 13.30 w pokoju 432c. Zapisy prowadził będzie profesor Zbigniew Wzorek.

Grupa Azoty S.A. przygotowała dla studentów WIiTCh miejsca wg wykazu:

Od 03.07.2017
2 osoby – chemia organiczna (Segment Biznesowy Tworzyw)
2 osoby – chemia nieorganiczna ( Jednostka Biznesowa Nawozy)

Od 31.07.2017
8 osób – chemia organiczna (Segment Biznesowy Tworzyw)
3 osoby – chemia nieorganiczna (Jednostka Biznesowa Nawozy)

Od 04.09.2017
8 osób – chemia organiczna (Segment Biznesowy Tworzyw)
3 osoby – chemia nieorganiczna (Jednostka Biznesowa Nawozy)

Ze względu na to, że część terminów praktyki pokrywa się z okresem sesji proszę o przemyślaną decyzję. Zwolnienie na egzamin lub zaliczenie możliwe będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach.
W dniach rozpoczęcia praktyki obecność jest obowiązkowa ze względu na zaplanowane w tych terminach szkolenia BHP i p.poż.