Dodany przez
w kategorii: Absolwenci, Studenci, Stypendia

Program Stypendialny Grupy Azoty S.A. dla Politechniki Krakowskiej przygotowany jest dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, którzy uzyskali tytuł inżyniera na studiach stacjonarnych i posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie inżynierii chemicznej, technologii chemicznej lub chemii, związane z profilem działalności Grupy Azoty S.A.

Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe studentów na II stopniu studiów, którzy otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z pracy inżynierskiej, uzyskali średnią ocen z toku studiów I stopnia nie niższą niż 4.20,

Podania do edycji VI powinny być składane do 31 marca 2019 roku.

Regulamin

Załączniki do Regulaminu

Informacja na stronie Grupy Azoty S.A.