Dodany przez
w kategorii: Doktoranci

Politechnika Krakowska uzyskała finansowanie dla projektu PROM „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. Zachęcamy doktorantów WIiTChem do aplikowania – można uzyskać finansowanie dla 10 i 30 dniowych wyjazdów stażowych oraz wyjazdów na prestiżowe zagraniczne konferencje naukowe. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://iim.mech.pk.edu.pl/prom2019/index.html