Dodany przez
w kategorii: Studenci

Studentów I roku studiów I stopnia informujemy że w związku ze zmianami w liczebnościach grup, oraz poszerzeniem puli przedmiotów wybieralnych na semestr II, ruszyły ponowne zapisy na te przedmioty. Wyboru można dokonać z poziomu panelu studenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r (piątek). Osoby które nie dokonają zapisu we wskazanym terminie zostaną przydzielone na poszczególne przedmioty decyzją Dziekana.

Uwaga: ponowny wybór przedmiotów nie dotyczy osób które w grudniu dokonały zapisu na przedmiot „Muzyczny kanon chemika” (30godz/2ECTS). Zapisy dokonane na w/w przedmiot uważa się za zamknięte i obowiązujące.