Dodany przez
w kategorii: Studenci

Poniżej przedstawiamy listę uruchomionych przedmiotów wybieralnych na sem. zimowy 2016/17.

Technologia chemiczna I stopień, sem. 5 – przedmioty wybieralne kierunkowe techniczne:
Podstawy laboratorium przemysłowego
Technologia związków zapachowych
Podstawy racjonalnego żywienia i higieny żywności
Bibliografia i bazy danych w pigułce

Technologia chemiczna I stopień, sem. 7 – ChemCAD w projektowaniu technologicznym
ChemCAD w projektowaniu procesów technologii organicznej
ChemCAD w projektowaniu technologicznym

Technologia chemiczna II stopień, sem. 2/3:
Ciecze jonowe
Fotopolimeryzacja i fotochemia polimerów
Związki heteroaromatyczne
Modelowanie molekularne procesów katalitycznych
Kataliza przemysłowa – dziś i jutro
Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
Praktyczne planowanie eksperymentu
Wybrane czystsze technologie
Budowa i działanie wybranych urządzeń labolatoryjnych
Raport badawczy
SPC w inżynierii jakości
Sześć sigma
Statystyka II
Inżynieria Procesowa w energetyce przemysłu chemicznego

Inżynieria chemiczna i procesowa I stopień, sem. 3 – chemia przedmioty wybieralne:
Chemia organiczna nitrozwiązków

Inżynieria chemiczna i procesowa I stopień, sem. 3 – wybrane zagadnienia z inżynierii chemicznej:
Bezpieczeństwo procesowe
Analiza nieliniowa

Inżynieria chemiczna i procesowa I stopień, sem. 5 – przedmioty ogólnotechniczne:
Procesy mikrobiologiczne
Bibliografia i bazy danych w pigułce

Inżynieria chemiczna i procesowa I stopień, sem. 5 – wybrane zagadnienia z inżynierii chemicznej:
Procesy oczyszczania cieczy
Kinetyka procesowa laboratorium
Termodynamika procesowa laboratorium
Zintegrowane systemy zawierające różne nośniki energii odnawialnych
Wprowadzenie do systemu ANSYS

Inżynieria chemiczna i procesowa II stopień:
Tendencje rozwojowe w teorii i technice suszenia
ASPEN II
AutoCAD 3D
Zastosowanie systemu ANSYS w inżynierii chemicznej

Rozpiska osób zakwalifikowanych na poszczególne przedmioty jest dostępna z poziomu panelu studenta (zakładka do pobrania).