Uwaga studenci I roku studiów pierwszego stopnia, kierunki Biotechnologia, Inżynieria chemiczna i procesowa oraz Technologia chemiczna. Ruszyły zapisy na przedmioty wybieralne na semestr letni roku akad. 2017/18. Aby dokonać zapisu na wybrane przedmioty (łącznie 30 godz./2 ECTS), należy zalogować się do Panelu Studenta i przejść do zakładki Przedmioty Wybieralne. Wyboru dokonać można w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2017 (piątek), do godz. 6:00. Osoby które we wskazanym terminie nie dokonają wyboru, zostaną skierowane na poszczególne przedmioty decyzją Prodziekana ds. studenckich.